Игре и обичаји са Баније

Банија је регија омеђена Посавином са сјеверозапада, Покупљем са сјевероистока те почетком динарског масива с југа. Како је омеђена већим бројем регија различитих етнографских зона, тако су и различити утјецаји на фолклор Баније.

Игре и обичаји са Кордуна

Назив Кордун настао је у раздобљу Војне крајине и уско је повезан са стратешким значењем краја. Долази од француске ријечи цордон која значи врпца, низ или ред.

Игре и обичаји из Лике

Лика је смјештена унутар високог планинског оквира што га у залеђу сјеверног и средњег приморја обликују Велебит, Велика и Мала Капела и Пљешивица. Када се помисли на свјежину личких љета, а посебно на хладне и сњежне зиме, јасно је да је у некадашњој одјећи превладавала вуна.

Игре и обичаји са Грмеча

Грмеч је планина која се протеже сјеверозападним дијелом Босне дужином око 70 км између токова ријека Уне и Сане. Надвисује га његов највиши врх у југоисточном дијелу звани Црни врх са 1604 м надморске висине.

Игре и обичаји са Голубића (Далмација)

Срби су вијековима живјели у кршовитом крају Далмације званом Буковица, која се налази у троуглу између Бенковца, Обровца и Книна. Буковица је посједовала мало обрадиве земље, па се народ углавном оријентисао на сточарство.

Игре и обичаји из Славоније

Славонија се састоји од Западне и Источне Славоније и Западног Срема. Већи Српски градови за време Крајине су били Окучани,Пакрац,Вуковар…